Laskavost pomáhá mozku….

Před Vánocemi se všichni stáváme lepšími, či se o to alespoň pokoušíme. A jestliže věnujeme trochu času dobrovolné pomoci druhým, můžeme tak ukázat, že jsme doopravdy lepší. Kromě toho, že prokazujeme dobro druhým, pomáháme i sami sobě, píše italský deník Corriere della Sera.

Dobrovolnictví prospívá mozku: neurolog z Wisconsinské univerzity Richard Davidson po delší dobu studoval účinky laskavosti a empatie na mozek a zjistil, že se jeho činnost mění podle toho, zda se chováme egoisticky, sobecky, nebo naopak s porozuměním vůči druhému.

„Když děláme něco sami pro sebe, jsou pozitivní emoce, které prožíváme, prchavé a závisejí na vnějších podmínkách. Když naopak děláme něco pro druhé, pozitivní emoce mají delší trvání a přesahují okamžik, kdy jsme učinili to, co je vyvolalo,“ říká.

Kdo se zabývá dobrovolnictvím, je spokojenější se sebou samým a se svým životem. Ukázala to studie Exeterské univerzity v Británii, v jejímž rámci se analyzovaly výsledky 40 výzkumů týkajících se působení dobrovolnictví. Vyplynulo z ní, že pomoc druhým zvyšuje celkový pocit pohody.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2330503-laskavost-pomaha-mozku-tvrdi-veda-proti-depresi-funguje-dobrovolnictvi

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Peříčkový týden se blíží….

Peříčkový je celorepubliková sbírková akce Pomozte dětem, která proběhne v letošním roce v týdnu od neděle 1. dubna 2018 do neděle 8. dubna 2018. Cílem této akce je zviditelnit sbírkový projekt Pomozte dětem a vybrat finanční příspěvky od dárců do zapečetěné kasičky.

Již třetím rokem vyrazí do ulic měst po celé České republice dobrovolníci oblečení do žlutých triček s logem Kuřete a České televize z řad firemních partnerů, spolupracujících neziskových organizací a škol s našimi zapečetěnými kasičkami. Za minimální příspěvek 50 Kč do kasičky si od nich pořídíte originální peříčkovou brož.

kure text pomozte detem

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Výbor dobré vůle Nadace O. Havlové podpořil vzdělávání dobrovolníků

Za podpory Výboru dobré vůle Nadace O. Havlové proběhlo v rámci programu Senior od podzimu minulého roku do konce března 2017 vzdělávání formou supervizí a vzdělávacích seminářů pro zaměstnance a dobrovolníky našeho dobrovolnického centra. Supervize tvoří nedílnou součást jak profesionální práce, tak pomoci dobrovolníků u seniorů a osob se zdravotním postižením.  Zvlášť vydařená byla realizace kurzu  „Komunikace s vlídnou tváří“ pod vedením PhDr. F. Kučery. Všichni jsme si tento kurz příjemně užili a poznatky z něj můžeme aplikovat v praxi.

Děkujeme za finanční podporu vzdělávání Výboru dobré vůle Nadace O. Havlové, díky které se supervize i vzdělávací kurzy mohly uskutečnit.

VDV_logo_2014

 

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Z provozních důvodů se kontaktní den přesouvá z 24. 3. na 21.3. 2017. Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování Nadačnímu fondu Albert Dětem

nadacni-fond-albert

V minulém kalendářním roce podpořil opět akreditovaný dobrovolnický program „Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince“ Nadační fond Albert Dětem.  Na tento projekt přispěl finanční částkou 25 115Kč. V rámci tohoto projektu pomáhalo 25 dobrovolníků přes stovce ohroženým dětem a mládeži z nízkoprahového klubu pro děti a mládež, z Fondu ohrožených dětí, z azylového domu pro ženy a matky s dětmi, domu na půli cesty a centra pro integraci cizinců. Srdečně děkujeme Nadačnímu fondu Albert Dětem za podporu!

CIMG7391 nzdm vm

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Šťastné vánoční svátky

Krásné prožití svátků vánočních všem dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím a do Nového roku vše dobré přeje Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s.

krasny-novy-rok

 

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povoleny