AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

V současné době Dobrovolnické centrum koordinuje dobrovolnické aktivity ve čtyřech programech. Dva z těchto programů jsou akreditovány na MVČR, dva programy jsou realizovány v režimu neakreditovaném.

Akreditované dobrovolnické programy:

  • Dobrovolnická činnost u ohrožených dětí a mládeže.
  • Dobrovolnická činnost u seniorů a osob se zdravotním postižením.

Akreditace je Ministerstvem vnitra je nyní  udělena na dobu čtyř let a zastřešuje několik dílčích projektů.

Neakreditované dobrovolnické programy:

  • Dobrovolnická činnost u pacientů v nemocnici.

Dobrovolnické aktivity:

Jedná se o aktivity individuální i skupinové.

  • doporučený rozsah dobrovolnické činnosti je 1-2 hodiny týdně (podle domluvy)
  • dobrovolníci pomáhají v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit, k činnosti dobrovolníka není důležitá odbornost, nýbrž chuť a motivace pomáhat
  • v průběhu dobrovolnického působení nabízíme dobrovolníkům školení a supervize
  • dobrovolníci získají osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti
  • dobrovolníci jsou součástí odborného týmu a doplňují práci profesionálů
  • dobrovolníci si osvojují nové zkušenosti a dovednosti, získávají možnost nahlédnout do fungování sociálně a zdravotnicky zaměřených organizací – rozpočtových, neziskových i příspěvkových