AKTIVITY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

V současné době dobrovolnické centrum koordinuje dobrovolnické aktivity ve dvou dobrovolnických programech, které  jsou akreditovány Ministerstvem vnitra ČR.

Akreditované dobrovolnické programy:

  • Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince.
  • Dobrovolnická činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Akreditace je Ministerstvem vnitra ČR je nyní  udělena na dobu čtyř let a zastřešuje několik dílčích projektů.

Dobrovolnické aktivity:

Jedná se o aktivity individuální i skupinové.

  • doporučený rozsah dobrovolnické činnosti je 1-2 hodiny týdně (podle domluvy)
  • dobrovolníci pomáhají v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit, k činnosti dobrovolníka není důležitá odbornost, nýbrž chuť a motivace pomáhat
  • v průběhu dobrovolnického působení nabízíme dobrovolníkům školení a supervize
  • dobrovolníci získají osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti
  • dobrovolníci jsou součástí odborného týmu a doplňují práci profesionálů
  • dobrovolníci si osvojují nové zkušenosti a dovednosti, získávají možnost nahlédnout do fungování sociálně a zdravotnicky zaměřených organizací – rozpočtových, neziskových i příspěvkových