O NÁS

„Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“

PhDr. Jiří Tošner

POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

Posláním dobrovolnického centra je doplnit profesionální péči sociálních, zdravotně zaměřených organizací, organizací pracujících s dětmi a mládeží a organizací podporujících integraci cizinců o činnost dobrovolníků a tím umožnit rozšíření a zkvalitnění služeb, které tyto organizace poskytují.

Základní činnosti dobrovolnického centra

    • realizace náborů, odborných školení, výcviků a supervizí dobrovolníků
    • vysílání a koordinace dobrovolníků v průběhu jejich působení v přijímajících organizacích
    • poskytování základního servisu pro vykonavatele dobrovolnických činností
    • vzdělávání dobrovolníků
    • šíření myšlenky dobrovolnictví v oblasti veřejnosti

Zásady poskytování služby

Aktivity dobrovolnického centra vycházejí z následujících zásad:

    • respekt k jedinečnosti – stejný přístup bez ohledu na původ, věk, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení člověka
    • odbornost – dobrovolníci realizují své aktivity pod odborným vedením profesionálů -odborného personálu dané přijímající organizace
    • profesionalita – profesionální přístup zaměstnanců dobrovolnického centra
    • smysluplnost – zprostředkování možnosti smysluplného trávení volného času dobrovolníkům i osobám, u kterých dobrovolníci působí; přijímající organizací je pracoviště, kde dobrovolník působí