CÍLE DOBROVOLNICKÉHO CENTRA

 • propagace, podpora a rozvoj dobrovolnických iniciativ v pardubickém regionu
 • zajištění dobrovolnických aktivit v přijímajících organizacích
 • rozšíření a zefektivnění nabídky služeb přijímajících organizací

Cílová skupina

Aktivity Dobrovolnického centra Pardubice, z.s. jsou zaměřeny na následující cílové skupiny:

Primární

 • Dobrovolníci a potenciální zájemci o dobrovolnickou činnost
 • Přijímající organizace (pozn.: přijímající organizace=organizace, která přijímá dobrovolníky)

Sekundární

 • Uživatelé služeb a pacienti přijímajících organizací
  • Ohrožené děti a mládež
   • Dobrovolníci ve Fondu ohrožených dětí Klokánek
   • Dobrovolníci v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi
   • Dobrovolnící v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
   • Dobrovolníci v Domu na půli cesty
   • Dobrovolnicí v Centru na integraci cizinců v Pardubickém kraji
   • Dobrovolníci v Dětském domově Pardubice
  • Senioři a osoby se zdravotním postižením
   • Dobrovolníci v Domově pro seniory na Dubině
   • Dobrovolníci v Domově pro seniory U Kostelíčka
   • Dobrovolníci v Domově pod Kuňkou
  • Pacienti v nemocnici
   • Dobrovolníci na geriatrickém oddělení
   • Dobrovolníci na neurologickém oddělení
   • Dobrovolníci na dětském oddělení