DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

 • Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince
 • Dobrovolnická činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince

Dobrovolnický program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.

 • Dobrovolníci v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi (SKP-CENTRUM, o.p.s.)
 • Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež  Free klub (SKP-CENTRUM, o.p.s.)
 • Dobrovolníci v Domu na půli cesty (SKP-CENTRUM, o.p.s.)
 • Dobrovolníci v Centru na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji
 • Dobrovolníci ve Fondu ohrožených dětí Klokánek
 • Dobrovolníci v Dětském domově Pardubice

Dobrolnická činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dobrovolnický program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.

 • Dobrovolníci v Domově pod Kuňkou v Rábech
 • Dobrovolníci v Domově pro seniory U Kostelíčka
 • Dobrovolnicí v Domově pro seniory na Dubině
 • Dobrovolnicí v  Pardubické nemocnici – nemocnici Pardubického kraje, a.s.

Doporučený rozsah dobrovolnické činnosti je  1-2 hodiny/týden. V případě zájmu dobrovolníka je možné se věnovat dobrovolnické činnosti i vyšší počet hodin.

Dobrovolníkům nabízíme:

 • možnost stát se součástí týmu profesionálů
 • možnost poznat prostředí pomáhajících organizací
 • účastnit se odborných školení a podpůrných supervizí
 • získat osvědčení o dobrovolnické činnosti

V neposlední řadě dobrovolník obvykle zažívá pocit naplnění z pomoci, která vychází
z jeho nitra k srdci druhého, jež tuto pomoc potřebuje.