Hledáme dobrovolníky do dobrovolnických programů: „Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince“ a „Dobrovolnická činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením“.

V současné době hledáme dobrovolníky,  kteří by rádi pomáhali ohroženým dětem a mládeži. Důležitá je chuť pomáhat těm, kteří to potřebují. Dobrovolníci mohou najít uplatnění v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi a v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež.  Dále hledáme dobrovolníky pro Domov pod Kuňkou v Rábech, kde mohou dobrovolníci pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Mají k dispozici podporu sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách. Pokud Vás tato nabídka oslovila, přijďte k nám a rádi Vás seznámíme s dobrovolnickými programy.

Doporučený rozsah dobrovolnické činnosti jsou 1-2hodiny/týden, příp. dle časových možností dobrovolníka.

Bližší informace podá Ing. Bc. Lenka Mikolášková, tel.: 728 679 668, e-mail: lenka.mikolaskova@email.cz